ewk opgaver

Emneoversigt

Tryk nedenfor for at se, hvilke opgavetyper der er til rådighed.


Log på for at tilgå alle opgavetyper.

Log in status:
Vil du logge ind?
Vil du oprettes som bruger?


Algebra

GangParenteser_1
GangParenteser_2
GangParenteser_3
GangParenteser_4 (*)
GangParenteser_5 (*)
GangParenteser_6 (*)
Kvadratsætning_Tal (*)
Kvadratsætning_Skalar_a_positiv (*)
Kvadratsætning_Skalar_Tredje (*)
Kvadratsætning_Skalar (*)
Kvadratsætning_Lille (*)
Kvadratsætning_Mellem (*)
Kvadratsætning_Skalar_2 (*)
Kvadratsætning_Stor (*)
ReducerBroek_1 (*)
SimpelBroek (*)
IngenRadikal (*)
Kvadratkoplement_1 (*)
Kvadratkoplement_2_Restled (*)
Kvadratkoplement_3_RestledStor (*)
Kvadratkoplement_4_aIkkeLigEn (*)
ReducerBroek_2 (*)
ReducerBroek_3 (*)
PolynomiersDivision (*)
Aritmetik

PlusMinus1
PlusMinus2
Aritmetik_MangeSmaa
Multiplikationer (*)
Multiplikationer_LidtStørre (*)
Addition (*)
Subtraktion (*)
Multiplikation (*)
DivisionUdenRest (*)
DivisionMedRest (*)
Beskrivende statistik

UgrupperetData
GrupperetData
Binomialfordeling

BinomialfordelingMean
BinomialfordelingMeanVar
Binomial_OpstilFormel
BinomialfordelingSandsynlighed (*)
Binomialkoefficient (*)
Konfidensinterval (*)
Binomialtest (*)
BinomialtestAcceptmaengde (*)
Brøkregning

Brøk_MangeSmaa
Brøk_DivisionMange
Brøk_Addition
Brøk_forkort (*)
Brøk_multiplikation (*)
Brøk_division (*)
Brøk_HeltalPlusBrøk (*)
Brøk_Største (*)
Differentialligninger

DiffLigning_Linjeelement
DiffLigning_TjekLøsning
DiffLigning_Tangentligning
DiffLigning_MaksOgStørsteVæksthastighed (*)
DiffLigning_OpstilEksponentiel (*)
DiffLigning_OpstilKaffekop (*)
DiffLigning_OpstilLogistisk (*)
DiffLigning_OpstilBadekar (*)
DiffLigning_Opstil_Blandet (*)
DiffLigning_PartikulærLøsning (*)
DiffLigning_Eksponentiel (*)
DiffLigning_Afkoeling (*)
DiffLigning_Logistisk (*)
DiffLigning_ToPunkter (*)
DiffLigning_Panserformel (*)
DiffLigning_Hældningsfelt (*)
DiffLigning_Hældningsfelt_2 (*)
DiffLigning_Separation_1 (*)
DiffLigning_Separation_2 (*)
DiffLigning_Separation_3 (*)
DiffLigning_Separation_4 (*)
Differentialregning

Differentialkvotient_sumregel
Differentialkvotient_konstantfaktor
Differentialkvotient
Differentier (*)
FortolkFDiff (*)
Diff_toppunkt (*)
Tangentligning (*)
Diff_UndersøgOmVandretTangent (*)
LokaltMaksMin_P2 (*)
LokaltMaksMin_Log (*)
Diff_MaxOgMin (*)
Diff_Monotonilinje_P2 (*)
Diff_Monotonilinje_P3 (*)
Diff_TegnFunktion (*)
Monotoniforhold_Graf_1 (*)
Monotoniforhold_Graf_2 (*)
Monotoniforhold_Graf_3 (*)
Monotoniforhold (*)
MonotoniforholdLog (*)
MonotoniforholdP3_1 (*)
MonotoniforholdP3_2 (*)
Diff_Produktregel (*)
Diff_Produktregel_Eksponentiel (*)
Diff_Produktregel_ln (*)
Diff_Produktregel_Kvadratrod (*)
Diff_Produktregel_Blandet (*)
Diff_Produktregel_VandretteTangenter (*)
Diff_Kæderegel_Lineær (*)
Diff_Kæderegel (*)
Diff_KædeOgProduktregel (*)
Diff_KædeOgProduktregel2 (*)
PolyOgTangent (*)
DiffToParallelleTangenter (*)
Diff_BestemkSaaMonoton (*)
Diff_BestemABSaaEkstremumspunkt (*)
PolyDiff1 (*)
PolyDiff1Diff2 (*)
PolyOgToDiffkvotienter (*)
Eksponentiel vækst

Eksponentiel_ForståelsesspørgsmålForskrift
Eksponentiel_BestemAogB
FordoblingskonstantBeregning
FordoblingskonstantGraf (*)
FordoblingskonstantGrafForskudt (*)
FordoblingskonstantSkema (*)
EksponentielRegnRundt (*)
EksponentielTheBasics (*)
OpstilModelEksponentiel (*)
FortolkModelEksponentiel (*)
Eksponentiel_ATilExp (*)
Eksponentiel_ExpTilA (*)
Enhedscirklen

Enhedscirklen_OversætGraderRadianer
Enhedscirklen_UdregnGraderRadianer
Enhedscirklen_IsolerXCosSin
Enhedscirklen_IsolerXTan (*)
Enhedscirklen_GrundrelationenLille01 (*)
Enhedscirklen_GrundrelationenLille02 (*)
Enhedscirklen_GrundrelationenStor01 (*)
Enhedscirklen_GrundrelationenStor02 (*)
Formelsamling Mat A

MatA_001_006_ProcentOgRentesregning
MatA_007_007_Indekstal
MatA_008_009_Proportionalitet
MatA_010_014_Brøkregler (*)
MatA_015_017_Kvadratsætninger (*)
MatA_018_030_Potensregneregler (*)
MatA_031_032_EnsvinkledeTrekanter (*)
MatA_033_036_RetvinkledeTrekanter (*)
MatA_037_041_VilkårligeTrekanter (*)
MatA_042_061_VektorerIPlanen (*)
MatA_062_076_LinerCirklerOgParabler (*)
MatA_077_079_LineæreFunktioner (*)
MatA_083_096_Logaritmefunktioner (*)
MatA_097_103_EksponentieltVoksendeFunktioner (*)
MatA_104_110_EksponentieltAftagendeFunktioner (*)
MatA_111_115_Potensfunktioner (*)
MatA_116_128_TrigonometriskeFunktioner (*)
MatA_129_136_Differentialregning (*)
MatA_137_147_AflededeFunktioner (*)
MatA_148_157_Stamfunktion (*)
MatA_158_168_RegnereglerForIntegration (*)
MatA_169_173_ArealOgRumfang (*)
MatA_174_183_Differentialligninger (*)
MatA_183_190_Vektorfunktioner (*)
MatA_191_201_FunktionerAfToVariable (*)
MatA_202_204_GrupperedeObservationer (*)
MatA_205_221_UgrupperedeObservationer (*)
MatA_222_228_LineærRegression (*)
MatA_229_233_Kombinatorik (*)
MatA_234_248_Sandsynlighedsregning (*)
MatA_249_256_Binomialfordeling (*)
MatA_257_270_Normalfordeling (*)
MatA_271_271_PascalsTrekant (*)
MatA_272_272_Multiplikationstabel (*)
MatA_BlandetAlle (*)
Formelsamling Mat B

MatB_001_006_ProcentOgRentesregning
MatB_007_007_Indekstal
MatB_008_009_Proportionalitet
MatB_010_014_Brøkregler (*)
MatB_015_017_Kvadratsætninger (*)
MatB_018_030_Potensregneregler (*)
MatB_031_032_EnsvinkledeTrekanter (*)
MatB_033_036_RetvinkledeTrekanter (*)
MatB_037_041_VilkårligeTrekanter (*)
MatB_042_061_VektorerIPlanen (*)
MatB_062_078_LinerCirklerOgParabler (*)
MatB_079_081_LineæreFunktioner (*)
MatB_082_084_Andengradspolynomier (*)
MatB_085_098_Logaritmefunktioner (*)
MatB_099_105_EksponentieltVoksendeFunktioner (*)
MatB_106_112_EksponentieltAftagendeFunktioner (*)
MatB_113_117_Potensfunktioner (*)
MatB_118_119_TrigonometriskeFunktioner (*)
MatB_120_126_Differentialregning (*)
MatB_127_137_AflededeFunktioner (*)
MatB_138_140_GrupperedeObservationer (*)
MatB_141_157_UgrupperedeObservationer (*)
MatB_158_164_LineærRegression (*)
MatB_165_169_Kombinatorik (*)
MatB_170_184_Sandsynlighedsregning (*)
MatB_185_192_Binomialfordeling (*)
MatB_193_193_PascalsTrekant (*)
MatB_194_194_Multiplikationstabel (*)
MatB_BlandetAlle (*)
Funktioner af to variable

FunkToVar_Funktionsværdi
FunkToVar_Niveaukurve
FunkToVar_Snitkurve
FunkToVar_PartielleFørsteOrden (*)
FunkToVar_PartielleFørsteOrdenVærdi (*)
FunkToVar_PartielBetydning (*)
FunkToVar_Tangentplan (*)
FunkToVar_GradientBetydning (*)
FunkToVar_Gradient (*)
FunkToVar_GradientIPunkt (*)
FunkToVar_RetningFunktionstilvækst (*)
FunkToVar_ErPunktetStationært (*)
FunkToVar_FindStationærtPunkt (*)
FunkToVar_PartielleAndenOrden (*)
FunkToVar_BestemArten (*)
FunkToVar_TegnGraf (*)
FunkToVar_TegnSnitkurve (*)
Funktionsforståelse

Funktionsværdi_Positiv
Funktionsværdi_Negativ
Funktionsværdi_Negativ_Lang
Funktionsværdi_Brøker (*)
Funktionsværdi_ToVariable (*)
SammensatFunktion (*)
Funktion_SammensatAflæs (*)
Funktion_InversTegn (*)
Funktion_InversForskrift (*)
Funktion_InversForskrift_2 (*)
Funktion_Vm_forskyd_y (*)
Funktion_Dm_forskyd_x (*)
Funktion_DmOgVm_forskyd_xOGy (*)
Funktion_SammensatInvers_log10 (*)
Funktion_SammensatInvers (*)
Funktion_SammensatInversDobbelt01 (*)
Funktion_SammensatInversDobbelt02 (*)
TegnGrafen (*)
Funktion_GaffelFunktionsværdi (*)
Funktion_GaffelGraf (*)
Funktion_GaffelKontinuert (*)
Funktion_GaffelOpstilModel (*)
Grænseværdi

Limit_Polynomiumsbrøk_ModUendelig_1
Limit_Polynomiumsbrøk_ModUendelig_2
Limit_Polynomiumsbrøk_Modx0_1
Limit_Polynomiumsbrøk_Modx0_2 (*)
Hypotesetest

TestForUafhaengighed
GoodnessOfFitTest
Integralregning

StamfunktionHvilken
UbestemtIntegral
StamfunktionGennemPunkt
StamfunktionGennemPunktExp (*)
StamfunktionGennemToPunkter (*)
BestemtIntegral_lille (*)
BestemtIntegral_mellem (*)
BestemtIntegral (*)
Integral_Skema (*)
IntegralArealxAkse (*)
IntegralArealxAkse_ArealErKendt (*)
IntegralArealMellemGrafer (*)
IntegralArealOverOgUnder_Heltallig (*)
IntegralArealOverOgUnder (*)
Integral_Omdrejningslegeme (*)
Integral_Kurvelaengde (*)
IntegrationSubstitution_Lille_OgSimpel (*)
IntegrationSubstitution_Lille_SinusCosinus (*)
IntegrationSubstitution_Lille_SinusCosinus2 (*)
IntegrationSubstitution_Lille (*)
IntegrationSubstitution (*)
IntegrationSubstitution_Variation (*)
IntegrationSubstitution_Evil (*)
IntegrationSubstitution_Develop2 (*)
BestemtIntegralMedSubstitution_Lille (*)
BestemtIntegralMedSubstitution_Develop (*)
IntegralPartielfractions_1 (*)
IntegralPartielfractions_2 (*)
Komplekse tal

KompleksetalGangUd
KompleksePolaereKoordinater
Komplekse_KartesiskTilPolær
Komplekse_PolærTilKartesisk (*)
KompleksePolynomier (*)
KompleksetalBrøk (*)
KompleksePolynomierKompleks (*)
Ligninger

isolerx_1_positiv
isolerx_1
isolerx_2
isolerx_parentes (*)
isolerx_brøk (*)
isolerx_numerisk (*)
isolerx_kvadrat (*)
Nulreglen_1 (*)
Nulreglen_2 (*)
Nulreglen_3 (*)
Nulreglen_4 (*)
Nulreglen_5 (*)
Nulreglen_poly (*)
Nulreglen_blandet (*)
ToLigninger_MegetLille (*)
ToLigninger_Lille (*)
ToLigninger_mellem (*)
ToLigninger (*)
Lineær vækst

Linear_AflæsGraf
Linear_TegnGraf
Linear_a_og_b
Linear_Bestem_b_forskudt (*)
Linear_RegnRundt (*)
Linear_SkæringAkser (*)
Linear_Skæringspunkt_Grafer (*)
Linear_Skæringspunkt_Forskrifter (*)
Linear_Skæringspunkt_GrafForskrift (*)
Linear_Bestem_b (*)
Linear_Bestem_a (*)
Linear_TheBasics (*)
Linear_OpstilModel (*)
Linear_FortolkModel (*)
Logaritmenfunktioner

Logaritme_10
Logaritme_Brøk1
Logaritme_Brøk2
Logaritme_PositivEllerNegativ1 (*)
Logaritme_PositivEllerNegativ2 (*)
Logaritme_Rækkefølge (*)
Logistisk vækst

Væksthastighed
LogistiskVaekstOpgave
Normalfordeling

Normal_Standardafvigelse_Lille
Normal_Standardafvigelse
Normal_Standardafvigelse_2
Normal_Standardafvigelse_Begrund (*)
Normal_IntegralBetydning_interval (*)
Normal_IntegralBetydning_interval_værdi (*)
Normal_IntegralBetydning_Minusuendelig (*)
Normal_IntegralBetydning_Minusuendelig_værdi (*)
Normal_NormaleUdfald (*)
Normal_NormaleUdfald_2 (*)
Normal_Sandsynlighed (*)
Normal_Sandsynlighed_2 (*)
Normal_TheBasics (*)
Normal_QQPlot (*)
Normal_QQPlot2 (*)
Plangeometri

PlanG_TegnLinjeRetning
PlanG_TegnLinjeNormal
LinjeTilNormalvektor_2D
LinjensLigning_2D (*)
PlanG_PunktPaaLinje_2D (*)
PlanG_NormalOgRetningsvektor (*)
ParameterTilRetningsvektor_2D (*)
ParameterIndsaetT_2D (*)
ParameterBestemTUdFraPunkt_2D (*)
ParameterPunktPaaLinje_2D (*)
ParameterLinjeToPunkter_2D (*)
ParameterTilLinje_2D (*)
LinjeTilParameter_2D_1 (*)
LinjeTilParameter_2D_2 (*)
LinjeTilParameterVinkelret_2D_2 (*)
PlanG_SkæringspunktTidspunkt (*)
PlanG_ParameterSkæringspunkt (*)
PlanG_Linjer_Ortogonal_JaNej (*)
PlanG_Vinkel_Linjer (*)
PlanG_Vinkel_Linje_Param (*)
Afstandsformel_1 (*)
Afstandsformel_2 (*)
Afstandsformel_3 (*)
Afstandsformel_4 (*)
Afstandsformel_5 (*)
CirklensLigningSimpel_2D (*)
CirkelOpstilLigning_2D (*)
CirklensLigningTegn (*)
CirklensLigningTegn2 (*)
CirklensLigningPunktHvor (*)
CirklensLigning_2D (*)
CirklensLigningIkkeCirkel_2D (*)
CirklensLigning_Brøk_2D (*)
TangentlinjeTilCirkelSimpel_2D (*)
TangentlinjeTilCirkelOgTegn_2D (*)
TangentlinjeTilCirkel_2D (*)
TangentlinjeBestemCirkel_2D (*)
CirkelLinjeSkæring_01_2D (*)
CirkelLinjeSkæring_02_2D (*)
CirkelParameterSkæring_01_2D (*)
CirkelParameterSkæring_02_2D (*)
Polynomier

Poly_Tjekrod
Poly_HvorMangeRødder
andengradsligningEnLoesning
andengradsligning (*)
andengradsligning_a (*)
andengradsligning_brøk (*)
andengradsligning_Klargør (*)
andengradsligning_Tricky (*)
Poly_Faktoriser (*)
PolyFraRødder (*)
Poly_FortolkGraf (*)
skitserparabel_abc (*)
skitserparabel_abcd_ac1 (*)
skitserparabel_abcd (*)
Poly_toppunkt (*)
AflæsToppunkt (*)
ForskriftFraToppunkt (*)
PolyOmskriv (*)
Poly_OmskrivStandardTilToppunkt (*)
Poly_OmskrivPåToMåder (*)
BestemPolyToppunktKendt (*)
andengradsligning_fratoppunkt (*)
andengradsligning_P3 (*)
Poly_Kasteparabel (*)
PolyOgToPunkter (*)
PolyOgTrePunkter (*)
Potensfunktioner

Potens_Tegngraf1
Potens_Tegngraf3
Potens_BrøkTilPotens
Potens_BestemAogB (*)
Potens_IsolerXPositivtA (*)
Potens_IsolerX (*)
Potens_Inversfunktion (*)
Potens_Vaekstegenskab (*)
Potens_VaekstBestemRyOgRx (*)
Potens_VaekstBestemAFaktor (*)
Potens_VaekstBestemAProcent (*)
Potensregneregler

PotensRR_AINulte
PotensRR_AProdukt
PotensRR_ADivision
PotensRR_AEksponent (*)
PotensRR_ABProdukt (*)
PotensRR_ABDivision (*)
PotensRR_OmskrivTilPotens (*)
PotensRR_KvadratrodOsv (*)
Procentregning

Procent_ProcentKommatal
Procent_TilKommatal
Procent_Diverse
Procent_Pris (*)
Procent_PrisOpNed (*)
Regression

RegressionLinear_Kort
RegressionLinear_QQPlot
RegressionLinear_Konfidensinterval
RegressionLinear_Modeltjek (*)
RegressionEksponentiel_Kort (*)
RegressionPotens_Kort (*)
RegressionHvilken (*)
RegressionLinear_Mellem (*)
RegressionEksponentiel (*)
RegressionPotens (*)
Rentesregning

Rente_BeløbKn
Rente_BeløbK0
Rente_Rentefod
Rente_Aar (*)
Rente_Kvartal (*)
Rente_Middelrente (*)
Rente_Annuitetsopsparing (*)
Rumgeometri

Vektor_Vinkel_3D
Vektor_Areal_3D
KuglensLigning_3D
PlanGennemPunkter_3D (*)
VinkelMellemPlaner_3D (*)
AfstandPunktPlan_3D (*)
TangentplantilKugle_3D (*)
ErPlanTangentTilKugle_3D (*)
ProjektionPunktPaaPlan_3D (*)
ParameterLinjeToPunkter_3D (*)
VinkelPlanLinje_3D (*)
ToLinjer_3D (*)
Sandsynlighedsregning

KombinatorikTæl
KombinatorikTælDrengeOgPiger
Terningkast
multiplikationsprincipMenukort (*)
SandsynlighedSkema (*)
SSR_Betinget (*)
SSR_TotalSandsynlighed (*)
SSR_Bayes_Hund (*)
SSR_Bayes_Hatby (*)
SSR_BayesUdvidet (*)
SSR_Betinget_HvemErStoerst (*)
Trigonometri

Trig_Pythagoras
Trig_Pythagoras_katete
Trig_Ensvinklede
Trig_Retvinklede (*)
Trig_Areal (*)
Trig_ArealErKendt (*)
Trig_SinusrelationSidelaengde (*)
Trig_SinusrelationVinkel (*)
Trig_CosinusrelationSidelaengde (*)
Trig_CosinusrelationVinkel (*)
Trig_Generel (*)
Trig_ArealHoejdeMedianVinkelhalveringslinje (*)
Trigonometriske funktioner

TrigFunk_Specifics1
TrigFunk_Specifics2
TrigFunk_Specifics3
TrigFunk_AflæsGraf01 (*)
TrigFunk_AflæsGraf02 (*)
TrigFunk_AflæsGraf03 (*)
TrigFunk_TegnGraf01 (*)
TrigFunk_TegnGraf02 (*)
TrigFunk_Isolerx (*)
Vektorfunktioner

Vektorfunktion_IndsætT
Vektorfunktion_SkæringMedAkser
Vektorfunktion_DobbeltpunktTerKendt
Vektorfunktion_DobbeltpunktEftervis (*)
Vektorfunktion_Cirkel (*)
Vektorfunktion_OpskrivCirkel (*)
Vektorfunktion_CirklensLigning (*)
Vektorfunktion_DobbeltpunktBestem (*)
Vektorfunktion_Differentier (*)
Vektorfunktion_TerKendt (*)
Vektorfunktion_DiffOgSkæringspunkter (*)
Vektorfunktion_Tangent (*)
Vektorfunktion_LodretOgVandret (*)
Vektorfunktion_Cykloide (*)
Vektorfunktion_DobbeltpunktHastighedsvektorer (*)
Vektorfunktion_Kasteparabel (*)
Vektorregning

Vektor_TegnAddition
Vektor_Regneregler
Vektor_AB
Vektor_Koordinatsæt (*)
Vektor_Vektorlængde (*)
Vektor_HvemErLængst (*)
Vektor_AfstandAB (*)
Vektor_Enhedsvektor (*)
Vektor_Tværvektor (*)
Vektor_Prikprodukt (*)
Vektor_Ortogonal_JaNej (*)
Vektor_SpidsStumpRet (*)
Vektor_Ortogonal_BestemT (*)
Vektor_Vektordeterminant (*)
Vektor_Areal (*)
Vektor_Parallel_JaNej (*)
Vektor_Parallel_BestemT (*)
Vektor_TrePunkterAreal (*)
Vektor_Vinkel (*)
Vektor_Vinkel2 (*)
Vektor_Projektion (*)
Vektor_Projektion_Varieret (*)
Vektor_Projektion_Norm (*)
Vektor_Projektion_Norm2 (*)
Vektor_Polær (*)
Vektor_Linearkombination (*)
Vektor_Klokken (*)
Jokes

Jokes_Far
Jokes_Måge
Jokes_KnockKnock
Jokes_Blandet (*)
Musik

Musik_SkrivTonensNavn_GNøgle
Musik_SkrivTonensNavn_GNøgle_Kryds
Musik_SkrivTonensNavn_GNøgle_Flat
Musik_SkrivTonensNavn_GNøgle_KrydsOgFlat (*)
Musik_SkrivTonensNavn_FNøgle (*)
Musik_SkrivTonensNavn_GNøgle_Interval (*)
Musik_SkrivAkkordensNavn_GN_Dur (*)
Musik_SkrivAkkordensNavn_GN_Mol (*)
Musik_SkrivAkkordensNavn_GN_DurMol (*)
Musik_SkrivAkkordensNavn_GN_Forstørret (*)
Musik_SkrivAkkordensNavn_GN_Formindsket (*)
Musik_SkrivAkkordensNavn_GN_Blandet (*)
Musik_SkrivAkkorden_GN_DM_Omvend1 (*)
Musik_SkrivAkkorden_GN_DM_Omvend2 (*)
Musik_GN_Durskala (*)
Musik_GN_Molskala (*)
Musik_GN_DurMolskala (*)
Musik_GN_Durskala_RetFortegn (*)